Al een aantal jaren staat een offroad trip door de Pyreneeën hoog op ons lijstje. Een goed moment om Brinks, en ons zelf, goed te testen. Dat bleek geen overbodige luxe. 
Het eerste doel was het Allrad Treffen in Bad Kissingen. Het grootse 4x4 treffen in Europa. Hier zie je de meest uiteenlopende auto’s campers en vrachtauto’s en alles wat daar tussen zit. Het is ongelofelijk wat er wel de weg op mag. Via Bad Kissingen vervolgen we onze weg en rijden via Zwitserland op ons gemak naar het begin van het road-book, Collioure Frankrijk.
We rijden het road-book Traverse van Vibraction. Het is een route van 1300 km waarvan 60% offroad. Het doorkruisd de Spaanse Pyreneeën van oost naar west. En eindigt in St. Jean Pied de Port. De wegen variëren van asfalt tot weggetjes die alleen maar bestaat uit rotsblokken. Zo in het voorjaar liggen er nog heel wat rotsen, losse stenen en bomen op de route. Het vergt regelmatig veel stuurmanskunst en ijzeren zenuwen omdat de paden soms auto breed zijn en afgronden diep. De auto wordt ook tot het uiterste gedreven en moet zich soms een weg door de modder ploegen (al dan niet met een lier) of over rotsblokken klauwen. 
Dat de testrit niet voor niets was, bleek na 10 dagen toen de carbon cabine van de voorkant af scheurde en door zijn ophangpunten gezakt was. Duidelijk een gevalletje “slechte constructie”. Mag toch duidelijk zijn dat deze auto meer moet kunnen dan een gemiddeld zand pad. Gelukkig hadden we snel een goede lasser gevonden die de constructie niet alleen had gemaakt maar ook nog verbeterd. 
De route is erg mooi en gaat over verschillende passen. Hoewel het weer niet echt heel mooi was, waren de uitzichten erg mooi. Het landschap wisselt van loofbossen, dennenbossen, kale rotsen en woestijn. Behalve op een paar wandelaars in het weekend kom je doorgaans niemand tegen en kan je mooie plekjes vinden om te overnachten.
Ondanks de vele tegenslagen was het een prachte rit. Zeer zeker de moeite waard als je niet te bang ben voor een krasje of 2.
For a number of years an off-road trip through the Pyrenees has been high on our list. A good opportunity to test Brinks, and ourselves. It turned out to be useful.
The first stop was the Allrad Treffen in Bad Kissingen. The biggest 4x4 event in Europe. Here you find the most diverse cars, motorhomes and trucks and everything in between. It is unbelievable what is allowed on the road. After Bad Kissingen we continue our journey and travel through Switzerland, to the start of the road book, Collioure France.
We drive the road-book Traverse of Vibraction. It is a route of 1300 km of which 60% offroad. It crosses the Spanish Pyrenees from east to west. And ends in St. Jean Pied de Port. The roads vary from asphalt to roads that only consist of boulders. In spring there are still a lot of rocks, loose stones and trees on the route. It regularly requires a lot of steering skills and iron nerves because the paths are sometimes car wide. Mountain on one side and abyss on the other. The car is also pushed to the limit and sometimes has to plow a road through the mud (with or without a winch) or over boulders.
That the test drive was not for nothing, appeared after 10 days when the carbon cabin tore from the front and was dropped by its suspension points. Clearly a case of "bad construction". May it be clear that this car must be able to do more than an average sand path. Fortunately, we quickly found a good welder who not only made the construction but also improved it.
The route is very beautiful and is about different passes. Although the weather was not very nice, the views were excellent. The landscape varies from deciduous forests, pine forests, bare rocks and desert. Except for a couple of hikers during the weekend, you usually do not see anyone and you can find beautiful places to spend the night.
Despite the setbacks, it was a great ride. Definitely worth it if you are not too scared of a scratch or 2.
Back to Top