About Us

"Stop worrying about the potholes in the road and celebrate the journey." 

In 2007 huurden we een kleine 4x4-camper in Zuid-Afrika. Binnen een week reizen werd het idee geboren om een ​​4x4-auto te kopen en van Kaap naar Kaap te rijden.
Vanaf dit moment betraden we een compleet nieuwe wereld. De wereld van off-road en overlanding.
Het beste ding over het reizen op deze manier, vinden we, is vrijheid. We komen op de mooiste plekken en ontmoeten allerlei verschillende mensen en zien prachtige landschappen.
Het is ook een ideale omgeving voor andere dingen die we graag doen, zoals wandelen en fotograferen.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe avonturen, uitdagingen en culturen. Als we niet op reis zijn, plannen we een nieuwe reis of is Sven bezig met zijn motorfietsen (Ducati). We waren allebei actieve duikers en leerden veel mensen om de onderwaterwereld te ontdekken. Sven was ook erg actief in speleologie en georganiseerde expedities naar Laos om grot-systemen te ontdekken en in kaart te brengen.
Sven werkte als zelfstandig consultant in de telecomsector. In 1999 verruilde hij Nederland voor Zuidoost-Azië. In Papua, Irian Jaya, ontwikkelde en runde hij op een afgelegen eiland een duik-resort omringd door de meest ongerepte riffen ter wereld.Het eerste 4x4-voertuig dat Sven kocht was in '95. In die tijd dacht hij dat een Chevrolet Tahoe met een 5,7 V8 een kwaliteitswagen was. Het bleek een illusie te zijn. Na het "Zuid-Amerika avontuur" is Sven aan de slag gegaan bij de City Leisure Group. Hier werkt hij als programma manager om wereldwijd attracties te realiseren. 
Katja werkte als Paraveterinair toen ze naar Papua verhuisde en ging werken als resortmanager. Terug in Nederland maakte ze een carrièreswitch naar projectmanagementondersteuning bij een telecombedrijf. Naast het kantoorwerk heeft ze ook kleine uitstapjes gemaakt naar verkoop van wijnen en reizen georganiseerd naar Madagaskar. Na diverse opleidingen is ze gestart met een eigen coachingspraktijk ,Epicdus, als sparringpartner voor mensen met heim en fehrnweh.  
Al op een leeftijd van 5 weken gaat Cateautje, onze Border Terrier, met ons mee op reis. Voor de 'korte' verre reizen laten we haar achter in de vertrouwde handen. Ze beschouwd Brinks als 2de huis en blijft altijd in de buurt van de auto. Hoewel het op de camping wel eens voor komt dat ze een van ons stiekem volgt en braaf voor de wc zit te wachten.
In 2007 we rented a smal 4x4 camper in South Africa. Within a week of traveling the idea was born to buy a 4x4 car and drive from Cape to Cape.From this moment we entered a complete new world. The world of off roading and overlanding. 
The best thing about traveling this way, we find, is freedom. We get to the most beautiful places and meet all kind of different people and wonderful scenery. It also a ideal setting for other things that we like to do such as hiking and photographing​​​​​​​
We are always looking for new adventures, challenges and cultures. When we are not traveling we are planning a new trip or Sven is busy with his motorbikes (Ducati). Both of us were active divers and learned a lot of people to discover the underwater world. Sven was also very active in caving and organized expeditions to Laos to discover and map cave systems.
Sven is working as a self employed consultant in the telecom industry. In 1999 he exchanged the Netherlands for South East Asia. In Papua, Irian Jaya, The first 4x4 vehicle Sven bought was back in ’95. At that time he thought a Chevrolet Tahoe with a 5,7 V8 was a quality car. It turned out to be an illusion.on a remote island he developed and run a diving resort surrounded by the most pristine reefs of the world. 
Katja worked as a Paraveterinair when she moved to Papua and start working as a resort manager. Returned in the Netherlands she made a career switch to Project management Support at a telecom company. In addition to office work, she also made side steps to wine sales and arranged trips to Madagascar
At the age of 5 weeks, Cateautje, our Border Terrier, is traveling with us. For the 'short' long-distance trips we have a good babysitter for her. She consider Brinks as her 2nd house and always stay near the car. Although it sometimes happens at the campsite that she secretly follows one of us and wait in front of the toilet.
 

Lapland

Back to Top